Mes važiuojame į moterų kalėjimą kalbėtis ir klausytis iš dabarties momento. Kartą per mėnesį. Būti su viskuo, kas randasi. Atvirai, be jokių prisidengimų. Vadiname tai performansu, nes pokalbiai vyksta be pasiruošimo. Iš erdvės, kuri yra dar prieš žodžius. Negalime filmuoti ir fotografuoti, todėl viską užrašome.

2017 m. spalio 25 d., trečiadienis

Ieva

Sapnavau tave šiąnakt, - vos nubudusi noriu paskambinti ir pasakyti Guodai.

Sapnavau, kad įlekiu į kažkokią patalpą, lyg vonią ir prikišusi savo veidą prie tavojo kylančiu tonu kartoju žiūrėdama į akis: aš ant tavęs pykstu, aš ant tavęs labai pykstu, aš ant tavęs labai labai labai pykstu !!! Scena sapne tokia gyva ir tavo akys matančios mane. Viskas tarsi ką tik įvykę. Pro miglą prisimenu dėl ko taip supykau, pasakei, kad mūsų pasaulio matymas per daug skiriasi, kad tau ne pakeliui su tuo kaip aš jį gyvenu. Tu nueini, o aš pagauta impulso lekiu paskui tave. Ir į tavo nustebusias akis išsiunčiu visą savo pasaulio baimę. Visą savo vidinio pasaulio baimę. Baimę tapti neįdomi. Baimę būti atstumta. Baimę būti palikta.

Pabudusi iš sapno, lendu po dušu, ramiai prisėdu rašyti. Galvoje jau klojasi tekstas. Laikas „Aš esu Tu“ tekstui.

Ir išlenda vasaros viduryje parašyta pastraipa.
-----------------------------------------------------------
-          Klausau, Ievuk, - išgirstu energingą ir kažkur skubantį Guodos balsą telefone.
O skambinu visai be tikslo. Važiuodama pasiimti Barboros iš stovyklos pasukau mamai, su močiute pasikalbėjau ir kažkaip intuityviai Guodos numerį spustelėjau rinkti. Labai norėjosi išgirsti kaip gi ji.
-          Tu kažkur skubi, ane? - Iš balso suprantu, kad ji skubėjime.
-          Jo, kaip tik ėmiau GPS žiūrėti, mes Žemaitijoj, ruošiamės konstruktyviam šamanizmui.
Viskas aišku, Guoda darbuose. Pasiskambinsim kai daugiau laiko pokalbiui tekėti bus.
-          Aha. Pasiilgau su tavim pasikalbėti, - sakau.
Ir staiga topteli. Juk šiandien liepos galas! Aha! Paprastai juk šiomis mėnesio dienomis ruošdavomės i Panevėžį, pas įkalinta moteris. Tai būdavo paskutinė mėnesio savaitė. Štai kas čia išlindo. Rutina. Kuri vyko "Aš esu Tu" 6 mėnesius.
Kartojimas neįmanoma paverčia įmanomu.
----------------------------------------------------------
Per vasarą dar susitikome ne vieną kartą su Guoda. Ir pokalbių buvo, labai trumpų, apie reikalus ir ilgesnių apie buvimą. Buvo pojūčio, kad esame labai arti viena kitos, o buvo ir atvirkščiai, didžiulis atitolimo jausmas. Man vienu metu pradėjo atrodyti, kad kažką skauda. Kažką skauda santykyje su ja. Kažką kas yra nei manyje, nei joje, kas yra tarp mūsų. Keista ir neapčiuopiama. O skausmo pojūtis labai realus.

Pasakojimai apie performansą Panevėžyje vis išlysdavo trumpomis istorijomis. Žmonės labai noriai klausydavosi, tiksliau pasakojimas tarsi pasakodavo pats save. Netikėtai atsiskleisdavo keletas istorijų, įžvalgų, nepastebėdavau kai aplink susėsdavo pasiklausyti daugiau žmonių ir dalinimasis performanso patirtimis, istorijomis tartum sujungdavo mus. Pasakojantį ir besiklausančius. Į vieną. Kažkaip atsimenu vienos klausytojos žodžius, kai prisipažinau, kad nežinojom ką ten veikiam. O ji man sako: aš žinau ką jūs ten veikėte. Savo performansais priminėte moterims, kad esame viena. Kad nesame atskiros, mes visuma. Iš dalelių. Ir to užtenka, kad prisimintume.

Artėjant rudeniui paaiškėjo, kad esame pakviestos papasakoti apie „Aš esu Tu“ moterų konferencijoje „Veikli“. Atėjus pranešimo dienai jautėme, kad kažkaip organiškai viskas pasakosis. Kelionė iš Vilniaus į Kauną priminė mūsų keliones į Panevėžį, kas mėnesį. Pokalbis iš kažkokių gelmių. Man tik su ja taip pavykta pasikalbėti. Su Guoda. Kažkokia kita kokybė ir malonumas tą darant. Tarsi vidinė tuštuma užsipildytų, tarsi koks troškulys būtų numalšintas. Jutau kaip ilgiuosi mūsų pokalbių.

Konferencijoje jautėmės tarsi dvi mergaitės ne ten pataikiusios. Suabejojome ar supras moterys ką norime pasakyti. Mūsų pranešimas sekė iš karto po mados diskusijos, kur buvo daug diskutuojama apie išorinį pasaulį, aprangą ir susiderinimą. Tuo tarpu mes atėjome kalbėti apie kitą dalį. Tą kur giliai ir dažnai paslėpta nuo išorinio. Dalinomės prisiminimai kaip kilo idėja rengti performansą, kaip ji įgavo savo formą, ką išgyvenome mes pačios per tą pusmetį kol važinėjome, su kokiomis baimėmis susitikome ir kokių įžvalgų iš įkalintų moterų gavome. Po pranešimo iš klausytojų gavome labai šiltas padėkas. To užteko, kad suprastume – buvo reikalinga.

Tai ką me veikėme, ten, įkalinimo įstaigoje? Šį klausimą užduodavo žmonės iš mūsų aplinkos, šį klausimą užduodavo nuteistosios, šį klausimą užduodavome pačios sau. Ir labai džiaugiuosi, kad neskubėjome rasti atsakymo. Neskubėjome apsibrėžti ir įvardinti. Darėme nežinodamos ir drauge jausdamos, kad tai kažkaip svarbu.

O šiandien jau galiu pasakyti. Jau galiu.

Performansų metu susitikau su savo tėčio įkalinimo patirtimis. Pamačiau jį suaugusio žmogaus akimis. Tarsi atsidūriau kitoje pusėje ir tai man padeda suprasti kaip gyveno jis, kai „sėdėdavo“. Kad jis nebuvo už kažkokios aklinos sienos. Ten vyksta žmogiškas gyvenimas. Kupinas visko.

Performansų metu kalbėjimas su Guoda ir įkalintomis moterimis tapo toks atviras ir nuogas, toks tikras, kad jo alkį dabar jaučiu. Kalbėjimas apie dalykus, kurie giliai giliai išgyvenami ir kasdienybėje jiems tiesiog nėra laiko. Tiesiog mes taip gyvename, kad susitinkame fragmentiškai ir prabėgomis. Sustojimui ir atvirumui reikia laiko. O ten, uždaroje patalpoje, tarp įkalintų moterų jaučiausi saugiai pasakoti viską. Tiesiog viską. Ir reaguoti į viską kas vyksta. Net kai jos, viduryje mūsų mocinio nuogumo atsistodavo ir laisvai išeidavo. Aš turėjau Guodos akis. Pažiūrėdavau į jas ir tardavau: nepaėjo. Ir abi nusišypsodavom.

Per tuo 6 mėnesius, panašu, kad mums įkalintos moterys buvo labiau reikalingos negu mes joms. Atradimas gana netikėtas.

O dabar? Sapnuoju sapnus apie atstūmimą. Nes yra tas milžinas, tas kuprotas gal jau pavargęs milžinas. Kuris tūno. Ir vis baksnoja savo storu pirštu man į ertmę viduje. Kur tėtis gyveno. Ir tomis akimirkomis kai prisimenu, kad Guodai viską, o, viską pasakojau. O dabartiniame kasdieniame gyvenime nėra daug vietos tiems pokalbiams. Na jie tiesiog neatsitinka. Man skauda tą artumo nebuvimą tarp mūsų. Man jį skauda. Ir tada aš noriu šaukti garsiai: PYKSTU ANT TAVĘS. Nes bijau. Bijau, kad nebebus taip arti. Kad kaip kažkada mane paliko tėtis, nes alkoholis jį „nešiojo“ per gyvenimo užkaborius, taip Guoda paliks mane. Nevertą jos laiko.

Ir tada atsisuku. Į tą gniutulą viduje. Ir pasisakau. Manęs niekas negali palikti. Aš esu čia. Su savimi. Visa. Ir užsimerkusi tyliai paverkiu mažo,  palikto vaiko liūdesį.


O nurimusi atsisėdu rašyti toliau. Guodai laiško. AČIŪ, kad buvai šalia.